Nyomtatványok

Tisztelt Ügyfelünk!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény kötelezővé teszi a szerencsejáték-felügyeleti hatóság, azaz a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) számára az elektronikus ügyintézés és az elektronikus úton történő kapcsolattartás biztosítását az ügyfelei részére, ugyanakkor a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, valamint az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet szerint bizonyos esetekben lehetőség van a kérelmet/nyilatkozatot postai vagy személyes úton is benyújtani.

Figyelem!

Az SZF az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 521/2017. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében 2018. május 31-t követően köteles az elektronikus ügyintézést és az elektronikus kapcsolattartást biztosítani ügyfelei részére.
Tájékoztatjuk továbbá Kedves Ügyfeleinket, hogy az új ÁNYK-ban kitölthető (.jar kiterjesztésű) SZF-es űrlapok, nyomtatványok tesztelését folyamatosan végezzük, és a kapcsolódó kitöltési útmutatókkal együtt azokat folyamatosan feltöltjük 2018 januárjában a honlapra, ugyanakkor most letölthetővé tesszük az összes űrlapot és nyomtatványt .pdf kiterjesztésű fájlokként annak érdekében, hogy azok felhasználásával Tisztelt Ügyfeleink benyújthassák a már esedékessé vált beadványaikat.

Kérjük, hogy a .pdf kiterjesztésű űrlapokat, nyomtatványokat letöltést követően, kézzel szíveskedjenek kitölteni és az SZF-hez postai úton, vagy az ügyfélszolgálatokon személyesen benyújtani!

Az átmeneti kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!Az elektronikus közigazgatási pervitelhez (szerencsejáték ügyekben meghozott hatósági döntésekkel, hatósági intézkedésekkel szembeni bírósági felülvizsgálathoz) szükséges űrlap és kitöltési útmutató linkje (ÁNYK-val kitölthető!) szerepel a jelen tájékoztatóban, az alábbi helyeken. Kérjük, szíveskedjenek használni az űrlapot:
- „3. Egyéb nyomtatvány és űrlap: SZF_KPER jelű űrlap”, valamint
- „ 4.1. A kitöltési útmutatók itt tölthetők le:Kitöltési útmutató – SZF_KPER jelű űrlap.

Az SZF-hez az alábbiak szerint van lehetősége kérelemmel/beadvánnyal fordulni:

a) elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján, gazdálkodó szervezet ügyfeleink (az egyéni vállalkozókat kivéve) a Cégkapun keresztül a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali kapujára beküldött SZF űrlap kitöltésével,
b) elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján, gazdálkodó szervezet ügyfeleink (az egyéni vállalkozókat kivéve) a Cégkapun keresztül a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali kapujára beküldött E-papír előterjesztésével (egyes ügytípusoknál megadott nyomtatvány melléklet felhasználásával);
c) elektronikus úton, közvetlenül az szf@szf.gov.hu e-mail címre küldött üzenettel;
d) postai úton, a beadványt a 1372 Budapest, Pf.: 431-re, vagy az SZF alábbi Területi Kirendeltségeinek egyikéhez címezve:
• 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 1-3;
• 4025 Debrecen, Hatvan u. 45;
• 9700 Szombathely, Kőszegi u. 37;
• 7621 Pécs, Rákóczi u. 17.
e) személyesen, ügyfélszolgálati időben a Központi Ügyfélszolgálaton, valamint a Területi Kirendeltségeken.

1. Az űrlapok és nyomtatványok, illetve beadványtípusok az előterjesztésük módjai szerint rendszerezve:

1.1. Kizárólag elektronikus úton, Hivatali kapun keresztül benyújtható űrlapok hatósági ügyben:
- SZF_37 jelű űrlap: Adatszolgáltatás távszerencsejáték/online kaszinó szervezéséről
- SZF_41 jelű űrlap: Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás
- SZF_KPER jelű űrlap: Közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél
Szerencsejáték Felügyelethez történő benyújtására

1.2. Elektronikusan (Hivatali kapun keresztül) és személyesen/postai úton is benyújtható űrlapok hatósági ügyben:
- SZF_01 jelű űrlap: Kérelem játékautomata regisztrációs kártya kiállítása/törlése iránt (nyilvántartásba vétel/törlés)
- SZF_02 jelű űrlap: Ajándéksorsolás bejelentése
- SZF_03 jelű űrlap: Ajándéksorsolás végelszámolása
- SZF_35 jelű űrlap: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről ajándéksorsolást szervező, illetve játékautomatát üzemeltetők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére

1.3. Az alábbi nyomtatványok benyújtására személyesen/postai úton, valamint E-papíron, illetve egyes ügytípusoknál E-papíron és az ahhoz megadott nyomtatvány melléklettel, elektronikus úton van lehetőség hatósági ügyben:
- SZF_04 jelű nyomtatvány: Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására
- SZF_05 jelű nyomtatvány: Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására
- SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás
- SZF_24 jelű nyomtatvány: Kérelem szerencsejáték szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számlára megfizetett összeg visszautalása iránt
- SZF_26 jelű nyomtatvány: Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_27 jelű nyomtatvány: Kérelem kártyaterem üzemeltetésére
- SZF_28 jelű nyomtatvány: Kérelem kártyaterem játékterv módosításának jóváhagyására
- SZF_29 jelű nyomtatvány: Kérelem II. kategóriába tartozó játékkaszinó játékterv módosításának jóváhagyására
- SZF_36 jelű nyomtatvány: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_38 jelű nyomtatvány: Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására
- SZF_42 jelű nyomtatvány: Jelentős önkorlátozó nyilatkozat

1.4. E-mail útján, közvetlenül az szf@szf.gov.hu e-mail címre küldött, valamint E-papíron, szabad szöveges üzenettel (amelyekhez nincsen rendszeresítve SZF űrlap vagy nyomtatvány) nem hatósági ügyben:
- közérdekű bejelentés, panasz
- közérdekű adatigénylés
- szerencsejáték minősítés iránti kérelem
- fizetési kedvezmény igénylése (2018. január 1-jétől)
- egyéb, az előzőekben fel nem sorolt ügy

2. Az űrlapok és nyomtatványok játéktípusonként rendszerezve:

2.1. Játékautomata üzemeltetés
- SZF_01 jelű űrlap: Kérelem játékautomata regisztrációs kártya kiállítása/törlése iránt (nyilvántartásba vétel/törlés)
- SZF_35 jelű űrlap: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről ajándéksorsolást szervező, illetve játékautomatát üzemeltetők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

2.2. Játékkaszinó üzemeltetés
- SZF_04 jelű nyomtatvány: Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására
- SZF_05 jelű nyomtatvány:
Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról
Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására
- SZF_26 jelű nyomtatvány: Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_29 jelű nyomtatvány: Kérelem II. kategóriába tartozó játékkaszinó játékterv módosításának jóváhagyására
- SZF_36 jelű nyomtatvány: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_41 jelű űrlap: Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás
- SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

2.3. Online kaszinó üzemeltetés
- SZF_26 jelű nyomtatvány: Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_36 jelű nyomtatvány: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_37 jelű űrlap: Adatszolgáltatás távszerencsejáték/online kaszinó szervezéséről
- SZF_38 jelű nyomtatvány: Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására
- SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

2.4. Kártyaterem üzemeltetés
- SZF_04 jelű nyomtatvány: Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására
- SZF_05 jelű nyomtatvány: Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról
Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására
- SZF_26 jelű nyomtatvány: Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_27 jelű nyomtatvány: Kérelem kártyaterem üzemeltetésére
- SZF_28 jelű nyomtatvány: Kérelem kártyaterem játékterv módosításának jóváhagyására
- SZF_36 jelű nyomtatvány: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_41 jelű űrlap: Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás
- SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

2.5. Sorsolás / fogadás szervezése
- SZF_04 jelű nyomtatvány: Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására
- SZF_05 jelű nyomtatvány: Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról
Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására
- SZF_26 jelű nyomtatvány: Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_36 jelű nyomtatvány: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_41 jelű űrlap: Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás
- SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

2.6. Távszerencsejáték szervezése
- SZF_26 jelű nyomtatvány: Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_36 jelű nyomtatvány: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_37 jelű űrlap: Adatszolgáltatás távszerencsejáték/online kaszinó szervezéséről
- SZF_38 jelű nyomtatvány: Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására
- SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

2.7. Lóversenyfogadás szervezés
- SZF_04 jelű nyomtatvány: Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására
- SZF_05 jelű nyomtatvány: Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról
Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására
- SZF_36 jelű nyomtatvány: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_41 jelű űrlap: Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás
- SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

2.8. Ajándéksorsolás szervezése
- SZF_02 jelű űrlap: Ajándéksorsolás bejelentése
- SZF_03 jelű űrlap: Ajándéksorsolás végelszámolása
- SZF_35 jelű űrlap: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről ajándéksorsolást szervező, illetve játékautomatát üzemeltetők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

2.9. Tombolasorsolás szervezése

- SZF_36 jelű nyomtatvány: Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

3. Egyéb nyomtatvány és űrlap:

- SZF_24 jelű nyomtatvány: Kérelem szerencsejáték szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számlára megfizetett összeg visszautalása iránt

- SZF_KPER jelű űrlap: Közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél Szerencsejáték Felügyelethez történő benyújtására

Szerencsejáték ügyekben meghozott határozatokkal szembeni bírósági felülvizsgálat 2017. december 31-ig változatlanul, a határozatok jogorvoslati tájékoztató részében leírtak szerint, a NAV weboldaláról elérhető (www.nav.gov.hu) NAVKPER nyomtatvány kitöltése és az eddig megszokott elektronikus módon történő benyújtása útján kezdeményezhető. 2018. január 1. napjától a NAV-nál, illetőleg NAVKPER nyomtatvány felhasználásával benyújtott kereset esetén a keresetlevél hatáskör hiánya miatt áttételre kerül a Szerencsejáték Felügyelethez.

2018. január 1. napjától szerencsejáték ügyekben a Szerencsejáték Felügyelet egyedi hatósági döntéseivel (határozat/végzés), valamint hatósági intézkedéseivel szemben kezdeményezett közigazgatási per az SZF_KPER jelű űrlappal kezdeményezhető, a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali Kapuján keresztül benyújtva.

4. Az űrlapok és a nyomtatványok kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatók, valamint az e-papír használatához összeállított tájékoztató letölthető változatai (.pdf)

4.1. A kitöltési útmutatók itt tölthetők le:

Kitöltési útmutató - SZF_01 jelű űrlap
Kitöltési útmutató - SZF_02 jelű űrlap
Kitöltési útmutató - SZF_03 jelű űrlap
Kitöltési útmutató - SZF_04 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_05 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_08 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_24 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_26 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_27 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_28 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_29 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_35 jelű űrlap
Kitöltési útmutató - SZF_36 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_37 jelű űrlap
Kitöltési útmutató - SZF_38 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_41 jelű űrlap
Kitöltési útmutató - SZF_42 jelű nyomtatvány
Kitöltési útmutató - SZF_KPER jelű űrlap
Tájékoztató – E-papír használatához

4.2. Technikai információ az ÁNYK-s űrlapok, nyomtatványok használatához, a kitöltési úrmutatók megjelenítéséhez:

Az űrlapok, nyomtatványok letöltéséhez, illetve kitöltéséhez Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK – AbevJava) program, a Kitöltési útmutatók letöltéséhez, illetve megjelenítéséhez a .pdf kiterjesztésű állomány olvasására alkalmas program telepítése szükséges.

Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK – AbevJava)
https://www.nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html?query=%C3%81NYK

Információ a .pdf kiterjesztésű állományok olvasására alkalmas programokról:
Az ilyen típusú állományok megjelenítéséhez több ingyenesen letölthető alkalmazást tölthet le az INTERNET-ről, amennyiben „pdf olvasók” kulcsszóval valamely böngészőben erre keresést indít el.

Együttműködését köszönjük!

Szerencsejáték Felügyelet